• Instagram
 Instagram | Tag #hut_thornspic of vermeld ons voor een waargave op de site!!---
  • Email
  • Facebook
  • Instagram

Archief voor december, 2023

Het is winter

De “winter” is aangebroken. Helaas betekent dat niet automatisch een witte wereld. Wel een natte en grauwe tijd. Dat is lastig omdat je met hoge ISO waarden te maken krijgt. Niet alle camera’s gaan daar even goed mee om dus houdt daar rekening mee. Houdt je ISO altijd zo laag als mogelijk is. Dat voorkomt ruis=onscherpte in je foto’s.

Naast de eekhoorns en de reguliere vogels voor de winter zijn er ook bijzondere soorten die je in de winter kunt verwachten zoals de Sperwer (nu zeer regelmatig en soms langdurig), soms een Havik, maar ook de Goudvink en Appelvink komen af en toe wel op bezoek en bij kouder weer ook wel Keepjes, Koperwieken en heel af en toe een Kramsvogel. Helaas is de Middelste Bonte Specht al weer even niet waargenomen maar in het verleden bezocht hij/zij de vogeltuin vooral in de wintermaanden.