• Instagram
 Instagram | Tag #hut_thornspic of vermeld ons voor een waargave op de site!!---
  • Email
  • Facebook
  • Instagram

Berichten met een Label ‘Rui’

De zomer loopt al weer bijna op haar eind

Het is inmiddels bijna eind augustus en het is warm. De eerste hittegolf is een feit dit jaar. Je merkt het aan de dieren.

De jongen zijn uitgevlogen, het broedseizoen is voorbij. Tijd om te ruien. Een nieuw verenkleed voor de koele maanden weer aanbreken, betekent de oude veren afwerpen en nieuwe laten groeien. De vogels zijn dan kwetsbaar, dat geeft stress voor ze en brengt ze meer in gevaar voor roofdieren.
Vanwege die kwetsbaarheid verstoppen de vogels zich vaak en laten ze zich alleen zien om te eten en drinken.

De eekhoorns hebben zich al even niet laten zien. Genoeg te eten aan zaden etc. en nog geen noodzaak om wintervoorraden aan te leggen. Bovendien hebben ze pubers uit de “tweede leg”. We zagen er laatst een aantal in de achtertuin.

De Groene Spechten hebben twee jongen, een mannetje en vrouwtje, dit jaar die zich regelmatig laten zien voor de hut. Aanvankelijk met de ouders maar ze moeten nu zelf hun kostjes bij elkaar zoeken, dus zie je ze vaak alleen.

Ook de Steenuiltjes hebben twee jongen. Een eerste succesvolle broed voor de hut dus. Aanvankelijk waren ze regelmatig te zien bij de nestkasten maar nu zitten ze vooral ’s nachts naar elkaar te roepen maar ook overdag zijn ze nog actief en hoor je ze vaak ergens rond de boerderij. Ze verschijnen nog steeds voor of bij één van de twee nestkasten maar minder frequent.

De zomer is ook de tijd voor de Putters, Witte Kwikstaarten, Boerenzwaluwen, Tjiftjaf, Fitis en andere zomergasten maar ook van bijzondere waarnemingen van passanten zoals de redelijk zeldzame Orpheusspotvogel die door Fred Horst is vastgelegd. Het is een lange-afstandstrekker die vooral in Zuidwest-Europa broedt en overwintert in West-Afrika. De soort houdt van warmte en is sinds het midden van de 20ste eeuw bezig is met een opmars richting het noordoosten, maar heel snel gaat dat niet.

Hoewel het in de zomer zeker geen vaste gast is worden toch ook de Sperwer- vrouw en -man regelmatig rond de hut waargenomen.