• Instagram
 Instagram | Tag #hut_thornspic of vermeld ons voor een waargave op de site!!---
  • Email
  • Facebook
  • Instagram

Het is winter

De “winter” is aangebroken. Helaas betekent dat niet automatisch een witte wereld. Wel een natte en grauwe tijd. Dat is lastig omdat je met hoge ISO waarden te maken krijgt. Niet alle camera’s gaan daar even goed mee om dus houdt daar rekening mee. Houdt je ISO altijd zo laag als mogelijk is. Dat voorkomt ruis=onscherpte in je foto’s.

Naast de eekhoorns en de reguliere vogels voor de winter zijn er ook bijzondere soorten die je in de winter kunt verwachten zoals de Sperwer (nu zeer regelmatig en soms langdurig), soms een Havik, maar ook de Goudvink en Appelvink komen af en toe wel op bezoek en bij kouder weer ook wel Keepjes, Koperwieken en heel af en toe een Kramsvogel. Helaas is de Middelste Bonte Specht al weer even niet waargenomen maar in het verleden bezocht hij/zij de vogeltuin vooral in de wintermaanden.

De zomer loopt al weer bijna op haar eind

Het is inmiddels bijna eind augustus en het is warm. De eerste hittegolf is een feit dit jaar. Je merkt het aan de dieren.

De jongen zijn uitgevlogen, het broedseizoen is voorbij. Tijd om te ruien. Een nieuw verenkleed voor de koele maanden weer aanbreken, betekent de oude veren afwerpen en nieuwe laten groeien. De vogels zijn dan kwetsbaar, dat geeft stress voor ze en brengt ze meer in gevaar voor roofdieren.
Vanwege die kwetsbaarheid verstoppen de vogels zich vaak en laten ze zich alleen zien om te eten en drinken.

De eekhoorns hebben zich al even niet laten zien. Genoeg te eten aan zaden etc. en nog geen noodzaak om wintervoorraden aan te leggen. Bovendien hebben ze pubers uit de “tweede leg”. We zagen er laatst een aantal in de achtertuin.

De Groene Spechten hebben twee jongen, een mannetje en vrouwtje, dit jaar die zich regelmatig laten zien voor de hut. Aanvankelijk met de ouders maar ze moeten nu zelf hun kostjes bij elkaar zoeken, dus zie je ze vaak alleen.

Ook de Steenuiltjes hebben twee jongen. Een eerste succesvolle broed voor de hut dus. Aanvankelijk waren ze regelmatig te zien bij de nestkasten maar nu zitten ze vooral ’s nachts naar elkaar te roepen maar ook overdag zijn ze nog actief en hoor je ze vaak ergens rond de boerderij. Ze verschijnen nog steeds voor of bij één van de twee nestkasten maar minder frequent.

De zomer is ook de tijd voor de Putters, Witte Kwikstaarten, Boerenzwaluwen, Tjiftjaf, Fitis en andere zomergasten maar ook van bijzondere waarnemingen van passanten zoals de redelijk zeldzame Orpheusspotvogel die door Fred Horst is vastgelegd. Het is een lange-afstandstrekker die vooral in Zuidwest-Europa broedt en overwintert in West-Afrika. De soort houdt van warmte en is sinds het midden van de 20ste eeuw bezig is met een opmars richting het noordoosten, maar heel snel gaat dat niet.

Hoewel het in de zomer zeker geen vaste gast is worden toch ook de Sperwer- vrouw en -man regelmatig rond de hut waargenomen.

Voorjaar 2022

Het is weer voorjaar.

De jonge vogels komen er weer aan. De eerste jonge mussen, duifjes, merels, spreeuwen en mezen worden weer gezien. Ook voor de hut zullen er steeds meer komen. In deze tijd zijn levende meelwormen meer dan welkom, dus neem ze vooral mee. Bedenk wel dat wanneer je zelf jonge vogeltjes voert thuis, je de kop van de meelwormen af haalt zodat deze de hele kleintjes niet kunnen bijten. Voor de al uitgevlogen dieren is dat geen probleem meer.

Inmiddels is de Sperwer niet meer dagelijks op de setting maar worden ze nog wel regelmatig gezien. De eekhoorns zien we ook wat minder nu omdat ze jongen hebben maar we hopen dat we die mét hun jongen weer voor de hut krijgen.

Dat geldt ook voor de spechten. De Grote Bonte Specht bouwt op dit moment aan zijn nest vlak naast de vogeltuin dus wie weet. De Groene Specht heeft op dezelfde plaats wat zitten hakken maar heeft kennelijk een andere plek gevonden. Ook de Groene Specht komt weer vaker, nu bijna dagelijks, voor de hut.

Ook de Boeren zwaluwen zijn weer gearriveerd en zijn hun nesten aan het bouwen in de paardenstal. Voor de bouw van die nesten gebruiken ze strootjes, grasjes etc die ze met modder besmeuren. Dat maken ze vaak nat aan de rand van de vijver voor de hut, wat weer leuke plaatjes oplevert.

Steenuiltjes…. Broedtijd……

Sinds enige weken worden de Steenuiltjes bijna dagelijks bij of op één van de nestkasten bij de hut gezien. Eind februari werden beide uiltjes voor de rechter nestkast, te zien vanuit de hut, waargenomen. Ook werd gezien dat ze beiden de kast in gingen……

Nu is het afwachten en wordt het spannend. Zullen ze daadwerkelijk gaan broeden en zijn of komen er eieren. Daarna de spanning hoeveel eieren er uit zullen komen….
Ik verwacht dat de jonge vogels (3-5) in april/mei de kast gaan verlaten. Ze zullen dan zeker nog 4 weken niet vliegvlug zijn en weer de kast in klauteren via de klimpaal langs de nestkast.
Dit is een kritieke tijd voor de jongen. Ze zijn kwetsbaar voor rovers en katten en nog erg afhankelijk van de ouders.

Het kunnen geweldige tijden worden voor de hut maar het vraagt ook iets van de fotografen in de hut. Blijf in de hut en kom er alleen uit om te voeren rond de vijver.
Loop NIET naar de nestkasten toe om een betere foto te maken. De kans is groot dat je de uiltjes verstoort en daarmee het succes van het nest beïnvloedt. Dat zou vreselijk zijn, vooral na alle moeite die gedaan is om de Steenuiltjes hier te krijgen door aanleg van de juiste omgeving met takkenhagen, half laag gras, vrije aanvliegroute en het plaatsen van nestkasten. Dat ze hier nu ook gaan broeden in het zicht van de bezoekers van de hut, is een geweldig succes!
In de laatste plaats ontneem je door verstoring andere fotografen het plezier dat ik alle fotografen gun.

Kortom: Heb respect en geniet er vooral van! Dan doen wij dat ook!

Wintertijd is wintergasten

In de wintertijd kun je soms weer verrassingen treffen voor de hut. Zo worden de Middelste Bonte Specht en de Groene Specht nog maar soms waargenomen, maar zijn er Kepen, Kramsvogels en Koperwieken gezien.
Bijzondere gasten in de afgelopen weken waren een Sijs, een Goudvink en een Appelvink. Geen vaste gasten maar toch een leuke verrassing voor deze hut.
De Sperwer is weer vaste gast (soms twee) en zit soms uren voor de hut in afwachting van een onvoorzichtige prooi.